family banner

Persoonlijke ongevallen

De BA Familiale dekt de schade die u berokkent aan derden, maar wat als u lichamelijke schade berokkent aan uzelf in de privésfeer?

  • Bij het tuinieren raakt u uw been met de heggenschaar
  • U valt van een ladder bij het schilderen van uw buitenmuren?

Zaken die in de dagdagelijkse realiteit vaak voorkomen. Voetballers, wielrenners,... ze hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een blessure door een ongeval tijdens het uitoefenen van hun sport. Een stevige blessure kan voor tijdelijke of zelfs blijven lichamelijke schade zorgen. Het risico van de kosten, die hiermee gepaard kunnen gaan, verdwijnt bij het afsluiten van een ongevallenverzekering.

 

 {sliders Welke waarborgen maken deel uit van de polis?}

Er zijn enorme verschillen tussen de aanbieders van ongevallenverzekeringen voor wat de waarborgen betreft. Het ontbreken van een wettelijk kader voor de opmaak van dit type verzekering ligt hiervan aan de basis. Goed vergelijken is dus de boodschap!
Deze basiselementen vinden we wel vaak terug:

  • Het moet gaan over een ongeval, een plotse gebeurtenis, met minstens één van de oorzaken die buiten het lichaam liggen (ziekte, aangeboren afwijking, ... komen hier dus niet voor in aanmerking)
  • Het letsel moet een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van het ongeval.
  • Hoe erg het letsel moet zijn, verschilt ook van verzekeraar tot verzekeraar. Vaak wordt ook een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid aangeduid.

Deze zaken, zijn terug te vinden in de verschillende polisvoorwaarden. Wenst u hiervan meer te weten, contacteer ons, en wij maken u wegwijs in het aanbod. In geval van overlijden is er ook een financiële bescherming voor de nabestaanden.

{sliders Let op voor deze belangrijke uitsluitingen!}

Bij een ongevallenverzekering, zal u in de meeste gevallen geen schadevergoeding ontvangen, als het ongeval zich afspeelde wanneer u in dronken toestand was, of als u bepaalde, volgens de verzekeraar, "gevaarlijke sporten/activiteiten" aan het beoefenen was. Wat dit nu precies betekent, staat vermeld in de algemene voorwaarden van uw polis. Ook hier weer kan het zijn dat bepaalde verzekeraars extra uitsluitingen toevoegen. Vergelijken is en blijft de boodschap! Daarom zijn wij er voor u!

{sliders Welke soorten ongevallenverzekeringen zijn er?}

Er zijn verschillende types individuele ongevallenverzekering. In de privésfeer kan u zichzelf als bestuurder verzekeren. Het hoeft uiteraard niet altijd te gaan om een ongeval met de wagen, OPL polissen (ongevallen prive leven) komen bijvoorbeeld tussenbeide wanneer het gaat om een ongeval in uw privéleven. U valt thuis van een ladder of trap, maakt een lelijke schuiver met de fiets of komt tijdens het werk in de tuin zwaar ten val.

Zelfstandigen kunnen een soort van 24u polis nemen. Omdat de grens tussen hun werk en vrije tijd vaak vaag is, zorgt deze polis er voor dat zij op elk moment gedekt zijn. Loontrekkenden daarentegen vallen tijdens hun werkuren terug op een arbeidsongevallenverzekering die via de werkgever wordt afgesloten.

{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Wij zoeken voor u de beste polis uit met de ruimste dekkingen en waarborgen. Als u daarbuiten specifieke hobby's doet is het van belang dat we een polis zoeken waar u ook tijdens het uitvoeren ervan gedekt bent. Op deze manier zorgen wij dat u voor uw specifieke situatie niet te veel betaalt, maar dat u aan de andere kant wel een volledige dekking geniet.

Wij nemen uw zorgen weg in het kader van uw eigen lichamelijke schade. Zodat ook u en uw familie van de ernstige financiële problemen gevrijwaard blijven op moment dat u slachtoffer wordt van een ongeval.

 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove