family banner

Burgerlijke aansprakelijkheid Familiale

Dagelijks gebeuren er duizenden ongelukken in uw privéleven. Dit gaat van uw kind die een bal door het kelderraam van de buren trapt, uw hond die zich losrukt en een auto-ongeval veroorzaakt, tot u zelf die een voetganger aanrijdt met de fiets.

Vaak valt de schade wel mee, maar in sommige gevallen kan het bedrag hoog oplopen. Als u aansprakelijk wordt gesteld, draait u ook op voor de schade. De polis BA Familiale kan u hierin beschermen. Met de uitbreiding van deze waarborg met een rechtsbijstand zullen bij eventuele geschillen voor de rechtbank ook de gerechts- en advocaatkosten vergoed worden. (Zie rechtsbijstand.)

{sliders Ik leen de grasmaaier van mijn buurman…}

… en die gaat kapot tijdens het maaien van mijn gras, ben ik verzekerd via mijn familiale?

Nee, wanneer u iets leent van iemand, en u krijgt hiervoor de toestemming, gaat het om een contract. Contractuele verbintenissen maken geen deel uit van de polis BA Familiale.

Contractueel vs extra-contractueel

Bijvoorbeeld: Wanneer uw zoon de grasmaaier van buurman X leent om het gras af te doen, rijdt hij op uw oprit en stoot een ladder omver. Deze ladder valt op de omheining van buurman Y. Het gaat hier over contractuele aansprakelijkheid voor wat betreft stukken aan de grasmaaier van buurman X (geen dekking dus) en extra-contractuele aansprakelijkheid voor kosten aan de omheining. (Hier zal wel dekking zijn)

{sliders Uw hond rukt zich los van zijn ketting… }
U laat uw hond nooit onbewaakt achter, maar tijdens een wandeling schrikt het beestje even op en begint te blaffen en te springen. Een oud vrouwtje schrikt hierdoor en valt. De kosten voor het lange herstel zullen voor uw rekening zijn. Tenzij u een familiale verzekering afsloot. In dat geval komt deze tussen.

{sliders Wat betekent BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ?}

De familiale BA-verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van alle personen die met u in gezinsverband leven. Wanneer zij schade berokkenen aan derden in het kader van hun privéleven en buiten contract.

Het begrip burgerlijke aansprakelijkheid bestaat uit een aantal basiselementen:

  • Elke daad van de mens, waardoor een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
  • Iedere persoon die schade lijdt kan u daarvoor aansprakelijk stellen. Om deze vergoeding te ontvangen moet hij bewijs leveren van:
    • het bestaan van de schade
    • uw fout
    • het oorzakelijk verband tussen uw fout en de schade

{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Door uw gezinssituatie en de tijdsbestedingen van uw gezinsleden perfect te kennen, zoeken wij de polis die best bij u past. Zo zal de familiale verzekering bij een onoplettendheid in uw privéleven er voor zorgen dat u de rekening niet gepresenteerd krijgt.

 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove