family banner

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand is een aanvulling op andere verzekeringen die u hebt onderschreven (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, bij verhuur, erfrecht,...). De rechtsbijstand beschermt u of  of de personen waarmee u in familieverband woont wanneer er een betwisting is op gebied van aansprakelijkheid. Dit kan op bijna in alle gevallen binnen het overzicht risico’s dat we hier voorstelden.

Waarbij kan de rechtsbijstand u ondersteunen?

 • Analyse van de situatie, wat zijn mijn rechten?
 • Welke plichten moet ik vervullen.
 • Ondersteuning bij een geschil vooraleerl het een gerechtelijke procedure wordt
 • Ondersteuning tijdens een gerechtelijke procedure.

Wanneer u een geschil hebt met een tegenpartij, zal uw verzekeraar contact nemen met de verzekeraar van de tegenpartij of met de tegenpartij zelf. Op deze manier zullen ze dan vooraleer gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke schikking voorstellen. Zodat de hele rompslomp van een proces vermeden kan worden.

Wat met de financiële en administratieve ondersteuning wanneer een minnelijke schikking niet kan worden bereikt? De kosten voor de gerechtelijke procedure, alsook de correspondentie tussen de partijen zullen worden gedragen door de bijstandsverzekering. Maar ook de erelonen van een advocaat. En de kosten voor rechtspleging van de tegenpartij mocht u het proces verliezen. U bent overigens in elke formule vrij voor wat betreft de keuze van advocaat.
Let op: elke verzekeraar heeft specifieke elementen opgenomen in de contracten rechtsbijstand. Neem zeker contact met ons als u hier wat dieper op wil ingaan.

{sliders Welke formules kan ik kiezen voor de polis rechtsbijstand?}

Rechtsbijstand in aparte polis

Deze is vaak de meest uitgebreide, en ook de minst goedkope. Deze polis kan afgesloten worden in verschillende domeinen (bij verhuur, erfrecht, arbeidsrecht,...) Een aparte rechtsbijstandverzekering kan u bijstaan in strafzaken op meerdere gebieden terwijl een rechtsbijstandverzekering die u bv. bij uw autoverzekering neemt, alleen instaat voor rechtsbijstand in verband met het gebruik van uw verzekerd voertuig.

Rechtsbijstand geïntegreerd in een andere polis


In de polissen brandverzekering, BA familiale en BA Auto kan u vaak kiezen voor een rechtsbijstand die werd toegevoegd aan deze polissen. Uw rechtsbijstand zit in dit geval in een pakket en zal goedkoper zijn, maar ook bepertrer. Ze geldt enkel bij geschillen in het domein van de betrokken hoofdpolis.

Goedkope rechtsbijstandsverzekering via de overheid.

De polis Onkelinx, zoals deze formule heet, is sinds 2007 op de markt. Het doel is een rechtsbijstandsverzekering tegen een betaalbare prijs. Daarenboven kan u als u deze polis onderschrijft een vrijstelling krijgen van de verzekeringstaks van 9,25 procent.
Hoewel er heel wat domeinen zijn opgenomen in de polis Onkelinx (aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht, de eerste bemiddeling in familiezaken, bouwgeschillen over zaken waarvoor geen bouwvergunning vereist is, fiscaal recht en administratief recht) is deze polis vaak lang niet zo uitgebreid dan die van de meeste aanbieders.
Kijken en vergelijken is dus ook voor het afsluiten van de rechtsbijstand van belang. Wij helpen u om uw juiste behoefte vast te stellen op de gebied van rechtszekerheid. Op basis daarvan stellen wij u de juiste formule voor.

{sliders Kan ik beroep doen op de rechtsbijstand in mijn autopolis voor het betwisten van een verkeersovertreding?}

Wanneer u de wet niet naleeft kan u een boete krijgen. Maar wat zijn uw rechten? Hoe kan u het betwisten? En welke stappen dient u te nemen? Daarvoor kan u beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. De boete zelf zal uiteraard niet kunnen worden betaald, maar het onderzoek naar de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de boete is wel een van de diensten die uw rechtsbijstandsverzekeraar biedt. Indien het de moeite loont, om beroep aan te tekenen, zullen via de polis rechtsbijstand de gerechts- en advocaatkosten vergoed worden. Onderstaande voorbeelden maken het een en ander duidelijk.

 • U reed te snel, maar vindt de boete die u kreeg te hoog. Is deze boete wel in verhouding?
 • U wordt beschuldigd van roekeloos rijden, u was op dat moment echter in het buitenland, en kon dus niet achter het stuur gezeten hebben.
 • Na een ongeval beweert de tegenpartij dat uj in fout bent, u bent er zelf echter van overtuigd dat het niet zo is.

{sliders In welke omstandigheden komt mijn rechtsbijstandsverzekering tussen beiden?}

 • Burgerlijk verhaal: Een agressieve chauffeur gaat op de vuist met uw zoon die naar huis fietst. Niet alleen is zijn fiets kapot, uw zoon heeft ook lichamelijke en morele schade opgelopen.
 • Verdediging in strafzaken: Als fietser botst u op een voetganger die zwaar valt. Hierdoor moet u voor de politierechtbank verschijnen.
 • Disciplinaire verdediging: U wordt als agent verwezen naar de disciplinaire commissie.
 • Burgerlijke verdediging: Een lekkende leiding in uw woning zorgt voor wateroverlast bij de buren.
 • Contractuele geschillen: In uw polis staat vermeld: dekking schade door pony. De verzekeraar wil niet betalen omdat de schade door een paard werd veroorzaakt.
 • Insolventie van derden: Een hond valt uw dochtertje en zij raakt zwaargewond. De eigenaar van de hond heeft geen verzekering en kan niet betalen.
 • Voorschot op schade: U komt terecht in een zwaar ongeval, waar u zelf niet de oorzaak van bent, de medische kosten lopen hoog op. De verzekeraar van de tegenpartij accepteert de aansprakelijkheid van zijn klant, maar komt niet met de beloofde sommen over de brug.
 • Voorschot op de vrijstelling: De tuinman van de buren zaagt een boom om waardoor een zware tak op uw veranda belandt. De verzekeraar burgelijke aansprakelijkheid van de tuinman betaalt, maar de tuinman zelf moet nog de vrijstelling ophoesten. Hij weet echter van niets en betaalt niet.

{/sliders}

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
In geval van een (nakend) geschil bekijken wij samen met u wat de oorzaak hiervan is. Dankzij onze ervaring kunnen wij u hier perfect in bijstaan en de haalbaarheid van uw dossier inschatten.

Wij hebben ook een heel netwerk aan specialisten die u kunnen bijstaan bij de bemiddeling en eventuele afhandeling van het geschil. Wij nemen uw kopzorgen weg in de zoektocht naar deze mensen en de opvolging van de hele procedure. Uiteraard bent u wel nauw betrokken bij uw eigen zaak, er zullen genoeg terugkoppelingsmomenten zijn zodat we samen meester blijven van het hele proces.

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove