family banner

Rechtsbijstand Auto

Rechtsbijstand algemeen

Dit product werd besproken onder het domein: "Gezin – Prive Leven- Rechtsbijstand”. Vatten we even samen voor u. De rechtsbijstand is een aanvulling op andere verzekeringen die u hebt onderschreven. (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, bij verhuur, erfrecht,...)
Waarbij kan de rechtsbijstand u ondersteunen?

  • Analyse van uw situatie, wat zijn mijn rechten?
  • Welke plichten moet ik vervullen.
  • Ondersteuning bij een geschil voor het een gerechtelijke procedure wordt.

De volledige tekst omtrent de algemene polis rechtsbijstand vindt u hier

Rechtsbijstand auto

De polis rechtsbijstand auto komt aan bod in het artikel: "Welke formules kan ik kiezen voor de polis rechtsbijstand?" Het gaat hier meerbepaald over het type: "Rechtsbijstand geïntegreerd in een andere polis"

In de polissen brandverzekering, BA familiale en BA Auto kan u vaak kiezen voor een rechtsbijstand die werd toegevoegd aan deze polissen. Uw rechtsbijstand zit in dit geval in een pakket en zal goedkoper zijn. Nadeel is dat de polis ook enger is. En dus enkel bij geschillen in het domein van de betrokken hoofdpolis geldt. Vraag gerust extra info, zo kunnen wij samen bepalen wat voor u de beste formule is.
In dit geval zal de rechtsbijstand verbonden aan uw autopolis dus tussenbeide komen wanneer het gaat om betwistingen die te maken hebben met ongevallen of overtredingen die u onderging of maakte op de openbare weg.

{sliders Kies ik voor een polis rechtsbijstand bij mijn autoverzekering of beter via een onafhankelijke verzekeraar?}

De polis rechtsbijstand zorgt ervoor dat u uw rechten kan verdedigen maar in de eerste plaats dat u ze kent. Je kan er een beroep op doen wanneer u betrokken bent in een meningsverschil met een derde partij of tussen u en uw verzekeringsmaatschappij. De kosten en honoraria van de advocaten zullen gedekt zijn, en verder wordt u ondersteund tijdens het hele conflict.

De aanvulling van de autoverzekering met de rechtsbijstand kan zeker zeer nuttig zijn om conflicten op vlak van autoschade te regelen. Deze rechtsbijstand kost gemiddeld slechts 50€ per jaar. Advocatenkosten bij problemen lopen veel hoger op.

Als u voor een verzekering rechtsbijstand kiest die niet gekoppeld is aan uw autoverzekering, geniet u van een onafhankelijke dienstverlening van een gespecialiseerde verzekeraar. In dat geval zijn de garanties ruimer maar zal de premie ook hoger uitvallen. Verder is het ook in geval van belangenconflicten beter om een onafhankelijke verzekeraar te kiezen.

Wat is een belangenconflict?

  • als het slachtoffer bij dezelfde verzekeraar verzekerd is als de aansprakelijke en de verzekeraar verkiest geen van beide partijen te vergoeden.
  • als de verzekerde een vergoeding moet ontvangen of als de verzekeraar verhaalrecht heeft op zijn verzekerde.
  • als de verzekerde vergoed moet worden ingevolge een schaderegelingsovereenkomst of –conventie.
  • tussen de variaverzekeraar en de begunstigde/rechthebbenden omwille van het feit dat op deze manier een verzekeraar belang heeft bij een hem gunstig gezinde rechtspraak.

{sliders Rechtsbijstand voor uw contractuele of extra-contractuele verantwoordelijkheid?}

Het is van belang goed te beseffen wat de verzekeringsmaatschappijen aanbieden in hun contract "rechtsbijstand". Vaak gaat het om geschillen na een ongeval waarbij schade veroorzaakt werd bij anderen (derden). Dat heet “contractuele verantwoordelijkheid”. U wordt dus verdedigd in geschillen naar aanleiding van een schadegeval binnen uw contract BA auto.

Dit kan door sommige verzekeraars worden uitgebreid naar alle geschillen die zich voordoen in het kader van een contract en waarbij uw voertuig is betrokken. Dat heet uw extra-contractuele verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: het contract tussen u en uw garagist.
“De garage verkoopt u een tweedehandswagen die reeds een ongeval had. Het probleem is dat de garagist dit niet vermeldde, maar dat u het achteraf wel merkte. U geniet dus niet van de rechtsbijstand om een annulatie van de verkoop af te dwingen, alsook zijn de gerechtskosten en alle beslommeringen voor uw rekening wanneer extra-contractuele geschillen niet zijn opgenomen in de waarborgen.”

{/sliders}

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Wanneer u een schadegeval heeft dat betwist wordt, zoeken wij in ons netwerk een advocaat gespecialiseerd in deze materie. Hij zal u dan namens ons, begeleiden in het vinden van een gepaste oplossing. (minnelijke schikking of rechtszaak) Betalingen voor de rechtszaak en andere kosten zullen rechtstreeks via uw polis rechtsbijstand voldaan worden. Bij dit bespaart u een hele boel geld en tijd, en bij betwisting hebt u de nodige slagkracht. 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove