family banner

Bestuurdersverzekering

De wettelijk verplichte BA Auto verzekering alsook de omnium verzekering nemen de bestuurder die de schade berokkent niet in bescherming. De kosten voor het eigen lichamelijke schade als gevolg van een ongeval dat u zelf heeft veroorzaakt zullen dus volledig door u gedragen moeten worden. De bestuurdersverzekering, een type "persoonlijke ongevallen" verzekering, biedt hiervoor een oplossing. Afhankelijk van uw vereisten kan deze polis verschillende dekkingen inhouden. Mogelijke waarborgen zijn: medische en ziekenhuiskosten, tijdelijke of blijvende invaliditeit, eventueel overlijden maar ook inkomensverlies als u ten gevolge van het ongeval uw job niet naar behoren kan uitvoeren.

{sliders Wat is er gedekt?}
Een bestuurdersverzekering beschermt dus iedere bestuurder van een motorvoertuig en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval. Indien dat niet het geval is, zal de BA polis van diegene die in fout is tussen komen.

{sliders Welke waarborgen en formules bestaan er?}
Er zijn tal van formules en waarborgen:

  • hospitalisatiekosten en medische verzorging
  • verlies van inkomsten ingevolge arbeidsongeschiktheid
  • kapitaal of een rente ingevolge invaliditeit
  • kapitaal ingevolge overlijden.
  • dekkingen voor motorrijders en bromfietsers
  • dekking van de bestuurder van het omschreven voertuig
  • dekking van de verzekeringsnemer als bestuurder in eender welk voertuig
  • dekking van de hele familie van de bestuurder
  • en de meest uitgebreide verkeerspolis waarin de dekking verleend wordt in alle mogelijke situaties waarmee een weggebruiker geconfronteerd wordt.

De kapitalen kunnen vooraf forfaitair worden overeengekomen of worden gelijkgesteld aan de terugbetaling volgens de gemeen recht regels.

{sliders Wat is subrogatie?}
Bij een contract met subrogatie kan de verzekeraar nadat hij de vergoeding heeft uitgekeerd, zich keren tegenover een derde die mogelijk aansprakelijk is. De vergoeding die de verzekeraar uitkeert aan het slachtoffer is dus enkel een voorschot, de verzekeraar zal terugbetaald worden door diegene die aansprakelijk is. Wanneer er een contract is zonder subrogatie kan het slachtoffer dus twee keer vergoed worden, enerzijds binnen de afgesproken voorwaarden van het contract, anderzijds tegenover de derde die verantwoordelijk is voor het ongeval. Contracten zonder subrogatieclausule zijn uiteraard duurder.

{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Op basis van uw gezins- en arbeidssituatie bepalen wij samen de vereisten aan dewelke een dergelijke bestuurdersverzekering voor u moet voldoen. Om zo de meest geschikte polis voor u te vinden. Wij helpen u een beeld vormen van welke risico's afgeschermd zijn en welke vergoedingen daar tegenover staan. Ook bij een schadegeval zal de opvolging volledig door ons gebeuren zodat u in die moeilijke periode bespaard blijft van extra "administratieve" problemen.

 

 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove