family banner

De omnium en mini-omnium dekking

Wat?

Naast de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid, kunnen ook andere dekkingen worden afgesloten om uw auto optimaal te verzekeren. De meest voorkomende is de omniumverzekering of omnium in de volksmond. Deze polis zal ervoor zorgen dat de eigen materiële schade aan uw voertuig verzekerd is wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt of wanneer er schade aan uw voertuig is ontstaan zonder een verantwoordelijke tegenpartij.

Let op!

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn de risico's die u indekt afhankelijk van de formule die u kiest. Diefstal, brand, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren of materiële schade door eigen toedoen zijn risico's die kunnen worden ingedekt via een polis omnium.

De omnium verzekering kan daarenboven ook tussenkomen wanneer bijvoorbeeld de tegenpartij die in fout is, maar geen BA verzekering heeft en de schade niet kan betalen.

Wettelijk kader

De omnium verzekering is niet bij wet verplicht, elke verzekeraar geeft dus een eigen invulling aan wat wel en wat niet gedekt is. Onderstaande waarborgen worden bijna altijd betrokken in een omnium contract.

  • De materiële of eigen schade aan het voertuig
  • Brand en Diefstal
  • Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren

Mini of Complete Omnium?

Naast de complete omnium, waar bovenstaande waarborgen meestal allemaal deel van uitmaken, kan u ook opteren voor een light versie van dit contract, de mini-omnium. Enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden meegenomen in de dekkingen. Eigen schade maakt hier dus geen deel van uit. Uiteraard kunnen naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

 

{slider Schade aan mijn voertuig door de hagel! Wat doet mijn verzekeraar voor mij?|closed}

Enkel voertuigen die verzekerd zijn via een polis omnium of mini omnium zijn gedekt. Indien u niet geopteerd hebt voor een van deze waarborgen, dan zal het volledig kostenplaatje ter uwer laste komen. Indien u schade hebt geleden, aarzel dan niet ons te contacteren.

{slider Ben ik verzekerd en zal de schade worden terugbetaald via mijn omnium verzekering, als mijn laptop uit mijn wagen wordt gestolen?}
Neen. De omnium verzekering komt tussenbeide wanneer uw wagen gestolen werd, of wanneer er beschadigingen aan uw wagen werden aangebracht tijdens een poging tot diefstal. Diefstal van bagage die zich in de wagen bevindt is niet gedekt in deze polis. Dit geldt dus ook voor fototoestellen, gps-toestellen, gsm's,...

De inbraakschade aan je wagen is wel gedekt in een omnium- en mini-omniumverzekering. Wanneer de dieven voor het stelen van je laptop bijvoorbeeld een raam van de auto gebroken hebben, wordt de schade aan dat raam wel vergoed als je verzekerd bent voor diefstal. Meestal moet je wel een franchise betalen.

Kan ik hiervoor dan geen verzekering afsluiten?

Toch wel! De woningverzekering kan onder bepaalde voorwaarden een oplossing bieden. Als er geweld of bedreigingen werden gebruikt om de bagage te stelen, kan de diefstaldekking van je woningverzekering tussenbeide komen, ten minste, indien u ervoor gekozen heeft om ook diefstal te verzekeren en voor zover de laptop deel uitmaakt van de verzekerde inhoud. Ook hier kan er sprake zijn van een franchise en van vergoedingsplafonds.
Net zoals bij de meeste verzekeringen of risico's geldt ook hier, beter voorkomen dan genezen. Laat geen spullen onbewaakt achter in de wagen. Kan u op een bepaald moment niet anders, zorg dan dat uw bagage zeker uit het zicht verwijderd is.

{slider Tijdens mijn vakantie worden de reservesleutels van mijn wagen bij mij thuis gestolen, welke verzekering kan ik aanspreken voor het veranderen van mijn sloten?}
Wanneer uw wagen verzekerd is met de waarborgen omnium of mini omnium, bent u gedekt voor diefstal, poging tot diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. In de meeste gevallen komt vervanging van de sloten van uw wagen in aanmerking voor terugbetaling via de waarborg omnium of mini-omnium. Kijk hiervoor zeker uw algemene voorwaarden na of neem contact op met ons.

Let op!

Je hoeft niet perse al uw sloten te vervangen om ervoor te zorgen dat de dief de sleutel die hij meenam niet zal kunnen gebruiken. Een simpele herprogrammering van uw sleutel is vaak al voldoende. In de polisvoorwaarden kan u vinden of hiervoor een franchisebedrag van toepassing is en hoe hoog dat bedrag is.
De waarborg diefstal van uw woningverzekering komt niet tussenbeiden. Hier geldt nameljk een uitsluiting voor voertuigen (van meer dan 49 cc motorinhoud). Hetzelfde geldt voor hun sleutels of voor de vervanging van de sloten, daar die aanzien worden als onderdeel ervan.

{/sliders}

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Wij overlopen met u de verschillende mogelijkheden voor een omnium verzekering. In functie van uw wensen, de waarde en ouderdom van het voertuig onderzoeken we de meest geschikte formule. Ook indien de situatie verandert, of tijdens contactmomenten in de loop van het contract zullen wij samen bekijken of er eventueel aanpassingen in het contract nodig zijn.

Bij een eventueel schadegeval ondersteunen wij u in de administratieve verplichtingen die u dient te volgen. Wij vullen indien nodig samen met u het schadeaangifte formulier in. Daarna volgen we de betalingen op die de maatschappij aan u doet. Hierover berichten wij u zodat u telkens weet in welke fase de afhandeling van de schade zich bevindt. U hoeft zich van het hele proces dus niets aan te trekken.

 

 

 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove