family banner

Hospitalisatie

Ziekte- en hospitalisatiekosten nemen voor veel gezinnen een belangrijke hap uit hun budget. Hetgeen gedekt is door het ziekenfonds is meestal aanzienlijk minder dan de eigenlijke kosten. Dit gaat meestal slechts om 75%. Wanneer u een ernstige ziekte of ongeval hebt, kunnen de ziektefacturen, ziekenhuiskosten en de nazorg oplopen tot in de duizenden euro's, dit gebeurt overigens zeer vaak.

Op dat moment kan u uw hospitalisatieverzekering aanspreken. Na terugbetaling van de kosten van het ziekenfonds wordt het resterend bedrag gestort door uw hospitalisatieverzekering.

Kies ik "Basic" of uitgebreide waarborgen?

Waarborgen die u zelf onderschrijft bepalen de vergoeding die u bij een eventuele hospitalisatie zal ontvangen. Hoe meer waarborgen u kiest, hoe ruimer de keuzes die ue zal hebben als u de beroep moet doen op uw hospitalisatieverzekering. Uiteraard zal de premie dan ook hoger zijn.

Welke waarborgen bestaan er?

Kamertype?
Wanneer u kiest voor een uitgebreide hospitalisatieverzekering, heeft u de mogelijkheid om te opteren voor een eenpersoonskamer. In de meeste ziekenhuizen worden er hoge supplementen aangerekend voor een dergelijk type kamer. Vandaar dat dit ook mee speelt in de premie van uw verzekering.

Pre- en posthospitalisatie

Kosten voor pre- en posthospitalisatie zijn een belangrijke optie om te overwegen. In de meeste hospitalisatiepolissen zitten deze ambulante kosten inbegrepen (het gaat hier onder andere over medische beeldvorming of andere medische onderzoeken, consultaties, geneesmiddelen, kinesitherapie,...). Gewoonlijk neemt u de ambulante kosten verbonden aan de ziekenhuisopname op in uw polis. Standaard gaat het over de kosten één maand voor en drie maanden na de hospitalisatie. Dit kan per polis en per maatschappij verschillen.

Zware ziekten

Heel wat polissen hebben een bijzondere regeling voor een aantal zware ziekten, zoals kanker, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Crohn,... Vaak worden in deze specifieke uitbreidingen ook de ambulante kosten terugbetaald, zelfs als er geen echte ziekenhuisopname is.

{sliders Ik ben net op pensioen, wat gebeurt er met de hospitalisatieverzekering via mijn werkgever?}

U kan de hospitalisatie via de werkgever voortzetten op individuele basis. Dan kan en mag de verzekeraar de voorwaarden of de premie niet meer veranderen. Alsook niet opzeggen. Je geniet een levenslange dekking en de voorwaarden kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Indexeringen zijn uiteraard wel mogelijk, maar die zijn er dan voor iedereen, los van het contract.

Wat meer is, u hoeft na de omzetting, geen wachttijd te doorlopen of ook niet opnieuw een medische vragenlijst in te vullen. De toestand van bij de aanvang van het contract blijft van kracht. De premie zal vaak wel hoger liggen, omdat u niet meer kan genieten van het groepstarief en omdat u ouder bent. Om dit te voorkomen zijn er veel verzekeraars die polissen hebben ontwikkeld waarbij je tijdens uw beroepscarrière "spaart", na je pensioen zal u dus niet plotsklaps een veel hogere premie moeten betalen.

Eens de individuele verzekering loopt, mag uw hospitalisatieverzekeraar de kosten (premie, franchise,…) enkel indexeren op de jaarlijkse premievervaldag op grond van de zogenaamde medische index. De verzekeraar mag ook niet raken aan de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeraar mag uw contract niet opzeggen, tenzij in uitzonderlijke situatie zoals fraude of wanbetaling van uw kant.


{sliders Komt mijn hospitalisatieverzekering tussen ongeacht het ziekenhuis waarin ik me laat behandelen?}

In de meeste gevallen wel, al vallen sommige duurdere ziekenhuizen in het Brusselse soms buiten de polis.

Let op!

Bepaalde verzekeraars stellen beperkingen op wanneer u kiest voor behandelingen in ziekenhuizen die zeer hoge ereloonsupplementen aanrekenen. Deze worden vaak kenbaar gemaakt op een lijst die door de verzekeraar ter beschikking gesteld wordt. In dit geval geldt er een plafondbedrag, of wordt er enkel een vergoeding betaalt als u niet voor een single kamer kiest.

{sliders Ik word ziek, wanneer ik al een hospitalisatieverzekering op mijn naam heb, kan mijn premie wijzigen?}

Neen. Dit kan niet!

Dit type verzekeringen wil u uit de wind zetten voor wat betreft de kosten die u moet maken in geval dat u ziek wordt. De premie zal dus, eens het contract is afgesloten, wettelijk niet mogen stijgen omdat u of iemand van uw gezin ziek werd. Op moment van het afsluiten van de polis wordt uw gezondheidstoestand in rekening gebracht, het feit dat u achteraf gebruik dient te maken van uw verzekering, heeft dus geen invloed meer.

{/sliders}

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?

Op basis van een goed zicht op uw privé- en gezondheidssituatie zorgen sluiten we een hospitalisatieverzekering af met een ruime dekking. We overlopen welke risico's gedekt zijn en of deze voor u en uw gezin voldoende zijn. Ook indien uw een hospitalisatieverzekering via het werk hebt, is het raadzaam hier even naar te kijken. In termen van volledigheid, maar ook wat er met deze polis gebeurt, mocht u op pensioen gaan of ontslagen worden. Op moment dat dit gebeurt zou het immers wel eens kunnen dat de premie zeer hoog oploopt of dat u niet meer aanvaard zal worden bij een andere verzekeraar.

Een paar belangrijke vragen in deze optiek

  • Wat met zware ziektes?
  • Welke voorkeuren hebt u bij een eventuele ziekenhuisopname?
  • Bent u vaak in het buitenland?

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove