family banner

Gewaarborgd Inkomen

U bent actief op de arbeidsmarkt, dus u krijgt een verloning. Wat als die verloning opeens wegvalt? Wanneer u door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval u job voor een langere tijd niet meer kan uitvoeren. Rekeningen en eventuele hypotheeklening op de woning of andere leningen zullen op dat moment ook betaald moeten worden. Vaak is het moeilijk om op dat moment uw levensstandaard te behouden, laat staan uw financiële verplichtingen (hypotheek of andere leningen) na te komen. Hier neemt de verzekering gewaarborgd inkomen een grote last van uw schouders. Want als u voor een langere periode uw activiteit niet kan uitvoeren, zal de vergoeding van het ziekenfonds wellicht niet volstaan.

{sliders Wat gebeurt er wanneer ik arbeidsongeschikt word?}
Wanneer u te kampen hebt met inkomensverlies naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid, zorgt de verzekering 'gewaarborgd inkomen' voor de uitbetaling van een rente. Deze wordt dan op bepaalde tijdstippen (bv. maandelijks) gestort gedurende een contractueel bepaalde periode (bv. 10 jaar of tot pensioenleeftijd) Soms kan het ook gebeuren dat het gaat om de storting van 1 som, maar dit is eerder uitzondering dan regel.
De berekening van het kapitaal of de rente gebeurt bij aanvang van het contract. Daarbij wordt rekeningen gehouden met: uw salaris en uw uitgaven en de eventuele vergoeding die u kan bekomen van het ziekenfonds. Uiteraard speelt ook mee wat de hoogte is van de premie die u wenst te betalen.
De rente wordt uitbetaald als u door ongeval of ziekte arbeidsongeschikt bent geworden (dit moet door een arts worden vastgesteld).

Let op!

In de meeste contracten is een wachttijd voorzien, alvorens u van een schadevergoeding kan genieten. (meestal +- 30 dagen)

{sliders Ik ben gewoon loontrekkende, kom ik ook in aanmerking voor de verzekering 'gewaarborgd inkomen'?}

De verzekering 'gewaarborgd inkomen' richt zich tot iedereen (zelfstandigen, werknemers, ambtenaren,...). Wie werkt, kan in het kader van een verzekering 'gewaarborgd inkomen' worden gedekt. In de meeste contracten is wel een maximum leeftijd opgenomen.

{sliders Wat waarborgt deze verzekering?}

Hier ligt het ietwat anders voor werknemers dan voor zelfstandigen.

Werknemers

Werknemers kunnen beroep doen op verschillende vergoedingen afhankelijk van de context van het ongeval of de ziekte:
arbeidsongeval: de verplichte arbeidsongevallenverzekering, afgesloten door uw werkgever, komt tussen
beroepsziekte: de verplichte verzekering 'beroepsziekten' komt tussen. Deze verzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid.
ongeval in het privéleven: dan zal de verplichte verzekering van de sociale zekerheid via het ziekenfonds of de hulpkas tussenkomen.
De werknemer kan een polis "gewaarborgd inkomen" afsluiten en krijgt op die manier een bijkomende vergoeding bovenop wat de sociale zekerheid betaalt.

Let op!

Vraag na bij uw werkgever of dit niet reeds inbegrepen zit in uw loonpakket.

Zelfstandigen

Zelfstandigen hebben geen verplichte arbeidsongevallenverzekeringen zoals die voor werknemers bestaat. Hetzelfde geldt voor beroepsziekten. Ziektes en ongevallen in het kader van hun werk of privéleven worden gedekt door de sociale zekerheid.

Let op!

De uitkeringen zijn hier eerder beperkt. De verzekering gewaarborgd inkomen is voor zelfstandigen de enige manier om een substantiële vergoeding te krijgen ingeval van arbeidsongeschiktheid.

{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Onze specialisten zoeken samen met u naar de oplossing op uw maat! In functie van leeftijd, het bedrag dat u wil ontvangen bij eventuele arbeidsongeschiktheid en de risico's die u wil indekken (ongeval, ziekte,...) wordt de beste polis aan u voorgesteld. Wij overlopen uiteraard wat de gevolgen zijn bij eventueel arbeidsongeschikt worden en dienen uw dossier op dat moment in zodat u vlug de gepaste vergoeding ontvangt.

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove