Niet-fiscaal sparen en beleggen

De vierde pijler van ons pensioenstelsel bevat een aantal mogelijkheden waarop u kan sparen voor uw pensioen zonder dat daar direct een fiscaal voordeel aan verbonden is. Wij bieden deze zogenaamde pensioenspaarverzekeringen aan onder de noemer Tak 21, Tak 23 en Tak 26. 

Deze spaarvormen hebben elk hun karakteristieken en ze verschillen onderling in termen van rendement, het risico dat u wil lopen om een hoger rendement na te streven en op wie er mag intekenen.

Niet-fiscaal sparen en beleggen voor uw pensioen.
  • Tak 21
    • Biedt een grote zekerheid en geen risico. 
  • Tak 23 
    • Het rendement ligt vaak iets hoger, maar er is wel een risico op het rendement.
  • Tak 26 
    • Interessanter dan Tak 21 of Tak 23 voor vennootschappen. Er dient geen begunstigde te worden opgegeven maar ze mogen wel als levensverzekeringsproduct beschouwd worden. 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove