Fiscaal sparen

Wanneer u spaart voor uw pensioen zijn er een aantal mogelijkheden. Afhankelijk van het feit dat u zelfstandig ondernemer of loontrekkend bent, liggen deze mogelijkheden ietwat anders. Met pensioen- of lange termijnsparen voor loontrekkenden, en VAPZ of IPT voor zelfstandigen. Grote voordeel van deze systemen is dat ze naast een rendement, ook werken met kapitalisatie van de intresten. De intresten brengen dus nog meer intresten op. Verder krijgt u via de overheid een aanzienlijk belanstingvoordeel, hetgeen maakt dat de rendementen van deze producten hoger liggen dan die van gewone spaarformules.

Fiscaal Sparen!   
  • Pensioen of lange termijn sparen
    • Pensioen opgebouwd door uzelf in producten die fiscaal gunstig zijn (pensioensparen of langetermijnsparen). Dit wordt aangemoedigd door de overheid, tot een bepaald maximum bedrag krijgt u 30% van het gespaarde kapitaal terug via uw belastingen.
  • VAPZ
    • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen helpt u zelf uw wettelijk pensioen aan te vullen. U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen.
  • Pensioentoezegging
    • De individuele Pensioentoezegging kan ook bijdragen aan uw aanvullend pensioen en tegelijk genieten van een voordelig belastingregime.

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove