Pensioensparen

De vergrijzing en de financiële crisis gaan hand in hand met de nood om langer te werken. Maar ook en vooral met de dalende pensioenen waavan we zullen kunnen "genieten" eenmaal we die leeftijd bereikt hebben. We moeten dus hoe langer hoe meer zelf zorgen voor ons appeltje voor de dorst.

Het pensioen dat we later zullen ontvangen, kan opgesplitst worden in 4 pijlers:

  • Wettelijk pensioen
  • Pensioen opgebouwd door de werkgever (pensioenplan, groepsverzekering,...)
  • Pensioen opgebouwd door onszelf in producten die fiscaal gunstig zijn (pensioensparen of langetermijnsparen) ook aangemoedigd vanuit de overheid, en voor 30% van het maximumbedrag fiscaal aftrekbaar
  • Zelf sparen en beleggen met het oog op uw pensioen

{sliders Welke pijlers bestaan er om te sparen voor uw pensioen?}

Pijler 1 en 2: Wettelijk Pensioen en Pensioen opgebouwd door de werkgever

Op de eerste twee pijlers hebben we zelf weinig impact, maar met pijlers 3 en 4 kunnen we voor onszelf al een mooi kapitaal bij elkaar sparen.

Pijler 3 fiscaal sparen

Pensioensparen en langetermijsparen houden in dat u jaarlijkse of maandelijkse stortingen doet gedurende een langere periode. Deze zorgen ervoor dat er aan uw pensioenleeftijd een aanzienlijk kapitaal is opgebouwd. Deze reserve kan dan dienen ter bescherming van uw gezin na uw pensioen of bij eventueel overlijden. En zorgt er mee voor dat de levensstandaard behouden kan worden. Van de stortingen kan u tot een fiscaal maximum 30% belastingvoordeel genieten.
Lees voor meer info in het artikel: “Kies ik best voor pensioensparen of langetermijnsparen?” even verder op de pagina.

Pijler 4 sparen en beleggen voor de toekomst (zonder fiscaal voordeel)

Onderstaand worden kort de verschillende spaar- en beleggingsproducten aangehaald. Voor een volledig overzicht aangepast aan uw persoonlijke situatie, spreken we graag met u af. Het is immers van het grootste belang dat we uw volledige situatie kunnen overschouwen om u het best mogelijk advies te geven. Dit in functie van uw reserves, uw inkomsten- en uitgavenpatroon, maar ook en vooral uw doelstelling. Wat wil u bereiken binnen welke tijdspanne?


{sliders Op welke manier kan ik het best sparen voor mijn pensioen? Is het best van te spreiden of spaar ik alles in één product? Welke spaarproducten bestaan er en welke passen het best bij mijn situatie?}

Om op bovenstaande vragen een antwoord te krijgen is het best om een afspraak te maken met een van onze specialisten ter zake. Zij kunnen in functie van uw situatie en uw spaarreserve bepalen hoe u op korte en lange termijn het beste rendement kan behalen. Rekening houdend met uw spaardoelstellingen en uw bereidheid tot het nemen van risico's.

{sliders Doe ik best aan pensioensparen bij mijn bank of breng ik het onder bij een verzekeraar?}

Als u ervoor kiest om uw kapitaal bij elkaar te sparen bij een verzekeraar, dan kiest u voor veiligheid. Verzekeraars leggen weinig risico in de manier waarop ze met uw geld omgaan. Zij zorgen steeds dat ze een extra buffer hebben voor het geval het minder gaat, zoals tijdens deze economische crisis. Het geld wordt belegd op een veilige manier, zodat er geen risico is op kapitaalsverlies.


Verder weet u prefect wat uw opgebouwde kapitaal zal zijn aan het einde van uw contract. U krijgt een vast rendement, dat gegarandeerd blijft, daarenboven wordt er vaak nog een winstdeelname uitgekeerd. Met dit laatste houden we geen rekening in de berekende eindsom. Zo hebt u een extraatje aan het einde van de rit, maar vooral een zeer realistisch beeld aan het begin ervan. Uitkering van winstdeelname is namelijk sterk conjunctuurgevoelig en over zulke lange periode dus ook moeilijk te voorspellen. Veiligheid eerst dus in pensioenspaarcontracten via uw verzekeraar!

{sliders Kies ik best voor pensioensparen of langetermijnsparen?}

Zoals we in de inleiding van dit deeltje al vermeld hebben, kan u in de derde pijler (fiscaal sparen) kiezen voor pensioensparen en/of lange termijn sparen. Welke van deze twee is het meest aan te raden? Of kan u ook beiden doen? Dat wordt hieronder duidelijk.

Fiscaal voordeel

Een belangrijk verschil tussen pensioensparen enerzijds en langetermijnsparen anderzijds heeft betrekking op het fiscale voordeel. Het bedrag dat u kan inbrengen is bij pensioensparen vastgelegd voor iedereen (in 2015 is dit € 940). Terwijl dit voor langetermijnsparen afhankelijk is van uw belastbaar inkomen. ( in 2015 ligt dit maximum op 2260).

Combinatie met woonkrediet?

Dit is een tweede bepalende factor in uw keuze. Indien u al een woning hebt waarvoor u een fiscaal krediet bent aangegaan, is dit in geval van pensioensparen perfect te combineren. Wat langetermijnsparen betreft ligt dit anders. Dit is niet combineerbaar.
Omdat het fiscale voordeel vaak groter is bij het inbrengen van uw woonkrediet, kan u best het krediet fiscaal inbrengen en een ander alternatief zoeken voor het langetermijnsparen.

Cumuleren

Pensioen- en langetermijnsparen combineren? Dit kan perfect. Zeker als u nog geen woonkrediet onderschreven hebt, kan dit fiscaal uiterst interessant zijn.

{/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Op basis van een analyse van uw spaarcapaciteit en de inschatting van het risico dat u wil nemen op uw rendement en op uw kapitaal stellen wij een ideale mix samen van de formules waarbinnen u kan sparen. (Zie fiscaal sparen en Vrij sparen.)Op basis van een geschat rendement, geven wij u op voorhand een voorstelling van wat u ongeveer kan verwachten op pensioenleeftijd. En geven wij u een goed beeld op het belastingvoordeel dat u jaarlijks zal genieten.

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove