Nog steeds onveilig vuurwerk op de markt

30 % van het gecontroleerde vuurwerk op de Belgische markt voldoet niet aan de technische veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een gericht onderzoek (bij producten waarbij er een vermoeden van non-conformiteit was) door de FOD Economie. Bij 1 op 4 werd er een belangrijke of kritische tekortkoming vastgesteld. Een tweede controlecampagne stelt vast dat 14% van de winkels die vuurwerk verkopen niet in orde zijn.


De resultaten tonen aan dat de sector vandaag over het algemeen de regels naleeft, maar ook dat de illegale verkoop een groeiend probleem blijft. Het gaat dan vooral over particulieren die zonder vergunning vuurwerk online verkopen via verkoopsites of sociale netwerken. Naast het feit dat dat verboden is, zijn de opslagomstandigheden vaak precair, waardoor de openbare veiligheid ernstig in gevaar komt (bijvoorbeeld: gehuurde garages, huurboxen, …). Bovendien gaat het bij een deel van de producten die via die kanalen wordt verkocht, om gevaarlijke producten – verboden voor verkoop aan consumenten – of producten van twijfelachtige oorsprong, die daarom als onveilig worden beschouwd.

7 tips voor een veilig gebruik van vuurwerk

Ben je van plan om vuurwerk aan te kopen en zelf af te steken? Voor een veilig gebruik van vuurwerk neem je best je voorzorgen. Met deze 7 do’s en dont’s zorg je er voor dat je het feestje niet verknalt.

  1. Ga eerst na of het afsteken van vuurwerk toegelaten is in jouw gemeente.
  2. Koop enkel vuurwerk met CE-markering en doe dat liefst in een fysieke winkel zodat je de uitleg van de verkoper krijgt. Respecteer de leeftijdsgrens en lees de gebruiksaanwijzing.
  3. Kies een geschikte afsteekplaats (een open en droge plek zonder wind), hou toeschouwers op afstand, breng dieren vooraf naar een veilige plaats en voorzie water en een brandblusapparaat binnen handbereik.
  4. Let op met ontvlambare kledij en draag een veiligheidsbril.
  5. Gebruik een ontstekingslont (geen lucifers of aanstekers), hang niet met je lichaam boven de lanceerbuis en richt nooit een aangestoken vuurwerkartikel naar een persoon of dier.
  6. Verlaat na het ontsteken zo snel mogelijk de plaats van afschieten en wacht minstens een half uur voordat u terugkeert, ook al is het vuurwerk niet afgegaan. Steek ook nooit opnieuw de lont aan van vuurwerk dat niet is afgegaan.
  7. Doof gloeiende restjes op de grond op het einde van het schietwerk en ruim de afsteekplaats op.

Meer weten

We kunnen het niet genoeg herhalen. De hemel op oudejaarsavond boven je tuin laten schitteren, is mooi. Maar helemaal niet zonder risico voor jezelf en voor je buren. Wees voorzichtig, neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg dat je goed verzekerd bent. Wil je hierover meer weten, aarzel niet om contact op te nemen.

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove